Zapoznaj się z naszą ofertą usług psychologicznych - Psycholog Rzeszów

Psycholog dziecięcy (Konsultacja/ terapia psychologiczna dzieci)

Proces terapeutyczny skierowany na dziecko poprzedzony jest rozmową z jego Rodzicami/Opiekunami (pierwsza wizyta u psychologa ), aby jak najlepiej określić trudności (problemy) oraz umiejętności, które dziecko potrzebuje rozwinąć, opanować. Kolejne etapy to…

Konsultacja/terapia psychologiczna młodzieży

Proces terapeutyczny młodzieży zasadniczo nie różnie się od pracy psychologicznej z dorosłymi. Jednak dzięki doświadczeniu naszej kadry mamy świadomość, że kontakt z młodymi dorosłymi wymaga „prawdziwości” i budowany jest w oparciu o relację uwagi i bezpieczeństwa.
Nawet jeśli młody człowiek do nas trafia, trochę „pod namową rodziców” to w swojej pracy skupiamy się na JEGO potrzebach i celach.
Obszary do pracy psychologicznej z młodzieżą dotyczą np.
• problemów w grupie rówieśniczej
• poczucia bycia nierozumianym
• braku akceptacji ze strony innych
• radzenia sobie z emocjami
• radzenia sobie ze stresem
• wahania/obniżenia nastroju
• problemów komunikacji z rodziną, grupą
• zaburzeń nastroju, lękowych
• inne…

Konsultacja/Terapia Psychologiczna Dorosłych

Proces terapeutyczny poprzedzony jest spotkaniem wprowadzającym, gdzie psycholog dokonuje oceny problemu, diagnozuje obszar, na który powinna być ukierunkowana pomoc terapeutyczna a następnie wspólnie z klientem wyznacza cele oraz obszary wymagające wsparcia/zmiany.
Przy pomocy sprawdzonych technik i metod dążymy do tego abyś jak najszybciej odczuł pozytywną zamianę. Naszym celem jest pomóc Tobie poradzić sobie z trudnościami w jak najkrótszym czasie …

Pomoc w kryzysie

Interwencja kryzysowa jest to szczególna forma pomocy psychologicznej opierająca się o założenia emocjonalnego „zabezpieczenia” klienta i zapewnienia mu jak najszybszego wsparcia. Okazuje się niezbędna dla osób, które z jakiś powodów (np. nagłych/negatywnych wydarzeń) utracił własne zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach a naturalne wsparcie ich bliskich okazuje się niewystarczające.  

Konsultacja psychologiczna  w kryzysie ma na celu np.:

  • dokonanie oceny zagrożenia jakie może panować w otoczeniu klienta,
  • udzielenie emocjonalnego wsparcia
  • złagodzenie i racjonalizację lęku
  • ukierunkowanie na właściwą ścieżkę pomocową (psycholog/psychiatra)
  • psychoedukację dla bliskich osoby w kryzysie

Konsultacja, terapia online

To forma pomocy psychologicznej oferowana osobom, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą skorzystać z kontaktu w gabinecie psychologicznym. Wiele badań potwierdza porównywalną skuteczność terapii psychologicznej w formie online do terapii w gabinecie psychologicznym.

Konsultacje psychologa sportowego

W naszym zespole mamy doświadczoną psycholog sportową, która na co dzień oprócz klasycznej terapii dzieci i młodzieży pracuje jako psycholog sportu, dzięki swojemu wykształceniu jest w stanie w szczególny sposób wspierać młodych sportowców.

Konsultacja z psychologiem sportu to głównie:

  • praca nad motywacją, wytrwałością,
  • elementy coachingu i psychoedukacji,
  • praca nad samorozwojem, rozumieniem potrzeb i emocji,
  • pomoc w radzeniu sobie w bardziej stresujących wydarzeniach oraz radzenie sobie z porażką.

Trening Biofeedback HRV

Trening HRV można określić jako „zestrojenie serca i mózgu”, jest to trening zmienności rytmu serca poprzez naukę bezwysiłkowego treningu relaksacyjnego i wyobrażeniowego. Niewątpliwą zaletą tego treningu jest możliwość doświadczania jego efektów na żywo. System tego treningu to nic innego jak „gry komputerowe” sterowane przez nasz organizm (poprzez klips na uchu zczytujący informacje o przepływie krwi. Im lepiej radzisz sobie z regulacją HRV w danym momencie tym szybciej zdobywasz punkty w „grze” …

Testy psychologiczne

Pracujemy na bazie aktualnych, uznanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne testów. Przeprowadzamy test psychologiczny, kiedy okazuje się to niezbędne w procesie ustalenia lub realizacji celu terapii.
Testy psychologiczne można przeprowadzić również na uzasadnioną potrzebę klienta, jako forma poznania własnych kompetencji i obszarów wymagających wsparcia – jako element samorozwoju.

Warsztaty i szkolenia psychologiczne

Oferujemy specjalnie projektowane szkolenia psychologiczne w formie warsztatowej lub wykładowej, które mają za zadanie rozwijać kompetencje własne uczestników lub zaspokajać określone potrzeby lub deficyty zdiagnozowane w organizacji np. konflikt w grupie, wypalenie zawodowe.
W naszym zespole posiadamy dyplomowanych trenerów szkoleń psychologicznych, którzy swój „warsztat” budują tylko na sprawdzonych metodach szkoleniowych.
Szkolenie „na zamówienie”…