Psycholog Rzeszów - Oferta dla Dorosłych, Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin

Konsultacja/terapia psychologiczna dorosłych – Psycholog Rzeszów

psycholog Rzeszów
Psycholog Rzeszów

Prowadzimy terapię psychologiczną w następujących obszarach:

• radzenie sobie ze stresem
• radzenie sobie ze stratą (żałobą)
• problemy psychologiczne/emocjonalne/ społeczne
• problemy z funkcjonowaniem w grupie społecznej/zawodowej
• zaburzenia lękowe
• zaburzenia nastroju
• zaburzenia po silnie stresujących sytuacja/kryzysach
• inne…

Szukasz konsultacji/terapii dla Siebie, ale masz wątpliwości – skontaktuj się z nami

           Proces terapeutyczny poprzedzony jest spotkaniem wprowadzającym, gdzie psycholog dokonuje oceny problemu, diagnozuje obszar, na który powinna być ukierunkowana pomoc terapeutyczna a następnie wspólnie z klientem wyznacza cele oraz obszary wymagające wsparcia/zmiany.
Przy pomocy sprawdzonych technik i metod dążymy do tego abyś jak najszybciej odczuł pozytywną zamianę. Naszym celem jest pomóc Tobie poradzić sobie z trudnościami w jak najkrótszym czasie bez uwikłania w wielomiesięczną terapię.
Wsparcie i terapia psychologiczna dla dorosłych opiera się na filozofii Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Celem terapii nie jest samo odkrywanie źródeł problemu, czy jego analiza, ale poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której klient się znalazł. Podstawowe założenie opisywanego modelu można streścić następująco: koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości i przyszłości w możliwie krótkim czasie terapeutycznym.

Konsultacja/terapia psychologiczna dzieci

psycholog dziecięcy rzeszów

Prowadzimy terapię psychologiczną w następujących obszarach:

• zaburzenia lękowe
• zaburzenia nastroju
• radzenie sobie ze stresem/agresją/złością
• radzenie sobie ze stratą (żałobą)
• moczenie, zanieczyszczanie się
• trudności w adaptacji do nowego otoczenia (przedszkole, żłobek)
• problemy psychologiczne/emocjonalne/ społeczne
• problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej
• problemy wychowawcze
• inne…

Proces terapeutyczny skierowany na dziecko poprzedzony jest rozmową z jego Rodzicami/Opiekunami (pierwsza wizyta u psychologa), aby jak najlepiej określić trudności (problemy) oraz umiejętności, które dziecko potrzebuje rozwinąć, opanować. Kolejne etapy to spotkania indywidualne z dzieckiem połączone z podsumowaniem dotychczasowych działań, postępów oraz dalszych kroków.

Ważnym elementem pomocy psychologicznej dzieciom jest otwarta i oparta na zaufaniu współpraca psycholog – opiekun/rodzic. Dzięki naszemu doświadczeniu w pomocy dzieciom, doradzamy w zakresie kompetencji wychowawczych, trudności w relacji z dziećmi oraz wzmocnienia pozytywnego autorytetu rodzica.
Nasi psycholodzy pracując m. in. uznaną na świecie metodą „Kids’ Skills- Dam radę!” w swojej pracy koncentruje się na tym, aby zdobywanie kolejnych kompetencji przez dziecko odbywało się na bazie umiejętności, zasobów które już posiada. Jest to nurt oparty na zdobywaniu kolejnych poziomów danej zdolności w towarzystwie poczucia odnoszenia sukcesów.

Warsztaty i szkolenia psychologiczne

szkolenia psychologiczne rzeszow

Oferujemy specjalnie projektowane szkolenia psychologiczne w formie warsztatowej lub wykładowej, które mają za zadanie rozwijać kompetencje własne uczestników lub zaspokajać określone potrzeby lub deficyty zdiagnozowane w organizacji np. konflikt w grupie, wypalenie zawodowe.
W naszym zespole posiadamy dyplomowanych trenerów szkoleń psychologicznych, którzy swój „warsztat” budują tylko na sprawdzonych metodach szkoleniowych.

Szkolenie „na zamówienie”

Szkolenie „na zamówienie” poprzedzone jest wstępnym zebraniem oczekiwań, określeniem celów szkoleniowych oraz profilowaniem grupy szkoleniowej, wszystko po to aby osiągnąć jak najbardziej oczekiwaną zmianę.

Przykładowe tematy szkoleń dla grup zawodowych:

• Stres w pracy – sposoby radzenia sobie.
• Wypalenie zawodowe – jak złapać odpowiednią motywację.
• Skuteczny szef – jak efektywnie komunikować się ze swoim zespołem.
• Konflikt w grupie – metody opanowanie sytuacji.
• Jak być Asertywnym a nie Agresywnym

Przykładowe tematy szkoleń rozwijających kompetencje własne:

• Warsztaty radzenie sobie ze stresem – metody relaksacji
• eMOCje mają MOC – o panowaniu nad emocjami
• Zrozumieć nastolatka – komunikacja
• Asertywność drogą do wysokiej samooceny
• …………..

Potrzebujesz szkolenia dla swojej grupy/zespołu – napisz do nas –biuro@pracowniapozytwynychemocji.pl

Testy psychologiczne Rzeszów – Oferta

Pracujemy na bazie aktualnych, uznanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne testów. Przeprowadzamy test psychologiczny, kiedy okazuje się to niezbędne w procesie ustalenia lub realizacji celu terapii.
Testy psychologiczne można przeprowadzić również na uzasadnioną potrzebę klienta, jako forma poznania własnych kompetencji i obszarów wymagających wsparcia – jako element samorozwoju.

Aktualna oferta testów:

1. Inteligencja
a. TMS-K – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Klasyczna
b. TMS-Plus – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Plus
c. CFT 20-R – Neutralny kulturowo test inteligencji Cattella – wersja 2

2. Osobowość
a. EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka
b. NEO-FFI – Inwentarz Osobowości
c. NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości

3. Kompetencje/preferencje/cechy
a. KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
b. MSEI – Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny
c. KNS – Kwestionariusz Nadziei na Sukces
d. IVE – Kwestionariusz Impulsywności

4. Zdrowie/afekt/lęk
a. KPD – Kwestionariusz do Pomiaru Depresji
b. BDI-II Inwentarz Depresji Becka
c. STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
d. STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci
e. GHQ – Ocena Zdrowia Psychicznego
f. Mini – COPE – Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

W celu ustalenia terminu przeprowadzenia testu oraz ceny prosimy o kontakt – email

Trening Biofeedback HRV – nastrój swoje ciało na Relaks!

Bifeedback Rzeszów

Kiedy doświadczamy przyjemnych/pozytywnych emocji, nasz rytm serca wykazuje wysoki oraz spójny rytm HRV, odczuwasz wtedy pozytywną informację zwrotną – przyjemny sygnał z ciała, który sprawia, że poziom odczuwanego stresu i napięcia jest na komfortowym poziomie. Żyjąc w ciągłym stresie i szybkim tempie nasze serce pracuje nieharmonijnie, a my doświadczamy lęku, gorzej się regenerujemy, jesteśmy częściej rozdrażnieni. Trening biofeedback hrv pozwala zharmonizować pracę układu współczulnego i przywspółczulnego AUN. Poprzez trening wyobrażeniowy i oddechowy aktywujemy nerw błędny, dzięki czemu układ przywspółczulny hamuje pobudzenie naszego organizmu. Mówiąc prościej – uspokaja się nasze ciało, umysł jest bardziej skoncentrowany i szybciej się regenerujemy. 

Jak to działa

Niewątpliwą zaletą tego treningu jest możliwość doświadczania jego efektów na żywo. System tego treningu to nic innego jak „gry komputerowe „sterowane przez nasz organizm (poprzez klips na uchu zczytujący informacje o przepływie krwi. Im lepiej radzisz sobie z regulacją HRV w danym momencie tym szybciej zdobywasz punkty w „grze” 🙂

Trening HRV można określić jako „zestrojenie serca i mózgu”, jest to trening zmienności rytmu serca poprzez naukę bezwysiłkowego treningu relaksacyjnego i wyobrażeniowego.

HRV jako wsparcie klasycznej terapii (Psycholog Rzeszów)

Jak dowodzą badania metoda ta jest skutecznym wsparciem dla:

 1. Nauki kontroli poziomu stresu

 2. Radzenia sobie z napięciem emocjonalnym

 3. Regulacji nastroju

 4. Poprawy funkcjonowania poznawczego dzieci

 5. Redukcji stanów lękowych

Logopeda - oferta/zakres uslug

logopeda rzeszow
Logopeda Rzeszów
 • Diagnoza logopedyczna

 • Konsultacja logopedyczna

 •  Logorytmika

 • Terapia ręki

 • Terapia logopedyczna

 • Masaż logopedyczny

Diagnoza logopedyczna ma na celu przeprowadzenie szeregu badań dotyczących sprawdzenia artykulacji poszczególnych głosek, oceny budowy i sprawności narządów artykulacyjnych oraz słuchu fonematycznego. Wnioski z przeprowadzonych badań rodzice lub opiekunowie dziecka otrzymują w formie opisowej, w której zawarte są również informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń w rozwoju mowy. Konsultacja logopedyczna prowadzona jest dla rodziców/ opiekunów, którzy zaobserwowali dysfunkcję w mowie dziecka. Mogą oni poznać przyczyny konkretnego zaburzenia oraz możliwości terapii. Terapia logopedyczna ma za zadanie usprawnienie funkcji komunikacyjnych poprzez stopniowe korygowanie wad wymowy. Najczęściej poprzez stosowanie ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych oraz ćwiczeń słuchu fonematycznego i fonemowego. Masaż logopedyczny to metoda wspierająca pracę narządów artykulacyjnych oraz regulująca napięcie mięśniowe. Poprzez manualną stymulację wykonuje się dociski, uciski, rozcieranie, ruchy wibracyjne okolic /stref oralnych twarzy.

Terapia ręki skupia się na usprawnianiu przede wszystkim motoryki małej oraz udoskonaleniu sprawności ruchowej kończyny górnej.
Terapia behawioralna stosowana jest w celu zniwelowania zachowań niepożądanych, aspołecznych, rozwijania umiejętności deficytowych. Wspiera dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Wszystkie zajęcia dostosowywane są indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka.