Nasz zespół

psycholog

mgr Ewa Pac-Majkut

PSYCHOLOG

 Psycholog, terapeuta, pedagog, trener umiejętności miękkich. Od ponad 10 lat pracuje jako psycholog z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Współpracuje z instytucjami oświatowymi. W przeszłości świadczyła również pomoc psychologiczną dla instytucji wspierających osoby wykluczone i bezrobotne. Przez lata zdobyła dodatkowe, wymagane kwalifikacje i doświadczenie do pomocy osobom wymagającym wsparcia psychologicznego. W swojej pracy kieruje się dobrem pacjenta/klienta w poszanowaniu kodeksu etycznego psychologa, nieustanie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe oraz poddaje się stałej superwizji.  Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR

mgr Mateusz Majkut

PSYCHOLOG

 Psycholog, terapeuta, interwent kryzysowy, certyfikowany trener. Od 10 lat pracuje z  dorosłymi i młodzieżą, udzielając im wsparcia psychologicznego w formie konsultacji/terapii oraz interwencji kryzysowych. Pracował również jako biegły psycholog sądowy oraz psycholog w organizacjach. Przez lata zdobył dodatkowe, wymagane kwalifikacje i doświadczenie do pomocy osobom wymagającym wsparcia psychologicznego. Udzielając wsparcia kieruje się dobrem klienta oraz jego potrzebami.  Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje oraz korzysta z superwizji.  Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR

Monika Cap psycholog

mgr Monika Cap

PSYCHOLOG

 Psycholog, terapeuta, psycholog dzieci i młodzieży.  Pracuje z  młodzieżą, dziećmi i rodzicami, udzielając im wsparcia psychologicznego w formie konsultacji oraz terapii. Ukończyła I Stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz jest w trakcie szkolenia Terapii Poznawczo-Behawioralnej dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie zdobywała pracując terapeutycznie w instytucjach pomocowych oraz gabinetach prywatnych. Udzielając wsparcia kieruje się dobrem klienta oraz jego potrzebami.  Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje oraz korzysta z superwizji.  Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR oraz CBT

mgr Magdalena Twaróg

PSYCHOLOG

Psycholog, terapeuta, psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pracuje z  młodzieżą, dziećmi (rodzicami) oraz osobami dorosłymi udzielając im wsparcia psychologicznego w formie konsultacji oraz terapii. Ukończyła Psychologię na UMCS – specjalność psychologia kliniczna i neuropsychologia. Doświadczenie zdobywała  pracując w placówkach oświatowych, poradniach oraz gabinetach psychologicznych. Obecnie jest w trakcie IV-letniego kursu Psychoterapii Systemowej.

mgr Karolina Witek

LOGOPEDA

Logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta ręki, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Współpracuje z instytucjami oświatowymi. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dziećmi ze spektrum autyzmu. Jej pasją jest wspieranie rozwoju dzieci, dlatego też nieustannie stara się dokształcać, poszukując nowych, ciekawych metod pracy, aby zajęcia zawsze były efektywne, ciekawe i pełne uśmiechu.

psycholog dębica

mgr Patrycja Gierlicka

PSYCHOLOG (Dębica)

Psycholog, terapeuta, certyfikowany trener umiejętności miękkich.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą w instytucjach państwowych, oświatowych oraz jako psycholog
w organizacjach. W swojej pracy integruje wszystkie nurty, jednak z przewagą Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Ważna jest dla niej lecząca relacja terapeutyczna oraz bezpieczna i serdeczna
atmosfera podczas spotkania. W swojej pracy kieruje się dobrem pacjenta/klienta w poszanowaniu kodeksu etycznego psychologa, nieustannie doskonali swoje umiejętności podczas różnorodnych szkoleń i warsztatów.

psycholog dziecięcy dębica

mgr Weronika Kasprzyk

PSYCHOLOG (dębica)

Psycholog, psycholog dziecięcy, socjolog, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych

 Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadzi konsultacje z rodzicami. Posiada doświadczenie w prowadzeniu diagnoz i terapii psychologicznych w instytucjach oświatowych i samorządowych. W pracy stawia na nawiązanie dobrego kontaktu z dziećmi/ młodzieżą w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wykorzystuje metody poznawczo-behawioralne. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.

Judyta Kinzerska Psycholog

mgr Judyta Kinzerska

PSYCHOLOG (dębica)

Psycholog, psycholog dziecięcy

 Udziela wsparcia dzieciom i młodzieży w formie konsultacji oraz terapii psychologicznej. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w ośrodkach wsparcia psychologicznego.  W swojej pracy kieruje się dobrem pacjenta oraz polepszeniem jakości jego życia poprzez wypracowanie mechanizmów pozwalających przezwyciężyć pojawiające się kryzysy.  Wykorzystuje metody poznawczo-behawioralne. Korzysta z superwizji oraz nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.