Nasz zespół

 Psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta, pedagog, trener umiejętności miękkich. Od ponad 10 lat pracuje jako psycholog z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Współpracuje z instytucjami oświatowymi. W przeszłości świadczyła również pomoc psychologiczną dla instytucji wspierających osoby wykluczone i bezrobotne. Przez lata zdobyła dodatkowe, wymagane kwalifikacje i doświadczenie do pomocy osobom wymagającym wsparcia psychologicznego. W swojej pracy kieruje się dobrem pacjenta/klienta w poszanowaniu kodeksu etycznego psychologa, nieustanie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe oraz poddaje się stałej superrewizji. 

Posiadane kwalifikacje:
• 5-letnie studia magisterskie, psychologia (UMCS w Lublinie)
• Absolwentka I Stopnia TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
• Certyfikowany praktyk metody Kids’ Skills- Dam Radę! – Psychologiczna metoda terapii dzieci
• Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny (UMCS w Lublinie)
• Szkoła Trenerów (BAZA Rzeszów)
• Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopień)

Doświadczenie:
• Psycholog z wieloletnim stażem w instytucjach oświatowych (Przedszkole, Szkoła Podsta-wowa, Gimnazjum) oraz instytucjach wspierających osoby wykluczone i bezrobotne
• Prywatna praktyka terapii psychologicznej dla dzieci i dorosłych,
• Prowadząca treningów umiejętności miękkich dla młodych artystów (wokaliści, aktorzy)/ „Coaching Artystyczny”,
• Trener Projektu „Nauka Prosta Sztuka” dla dzieci i młodzieży.

Logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta ręki, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Współpracuje z instytucjami oświatowymi. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dziećmi ze spektrum autyzmu. Jej pasją jest wspieranie rozwoju dzieci, dlatego też nieustannie stara się dokształcać, poszukując nowych, ciekawych metod pracy, aby zajęcia zawsze były efektywne, ciekawe i pełne uśmiechu.

 

Posiadane kwalifikacje:
• Absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika
• Absolwentka studiów na kierunku Logopedia oraz Neurologopedia
• Certyfikowany praktyk metody Integracji Sensorycznej
• Certyfikowany diagnosta i terapeuta dziecka z ORM
• Certyfikat – „Masaż logopedyczny”

Doświadczenie:
• Pedagog z wieloletnim stażem w instytucjach oświatowych
• Logopeda/neurologopeda z doświadczeniem w prowadzeniu prywatnej praktyki

psycholog dziecięcy rzeszów

mgr Maria Rzepka

PSYCHOLOG

 Psycholog, psycholog dziecięcy, psycholog sportu, praktyk biofeedback, pedagog. Od kilku lat pracuje jako psycholog z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Współpracuje z instytucjami oświatowymi oraz klubami sportowymi jako psycholog sportu, jest praktykiem metody biofeedback. W swojej pracy kieruje się dobrem pacjenta/klienta w poszanowaniu kodeksu etycznego psychologa, nieustanie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe oraz poddaje się stałej superrewizji.

Posiadane kwalifikacje:
• 5-letnie studia magisterskie, psychologia (KUL w Lublinie)
• Absolwentka  studiów podyplomowych – przygotowanie pedagogiczne ze specjalnością opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną
• Absolwentka  studiów podyplomowych – Psychologia sportu – w nurcie sportu pozytywnego                                                                                                • Certyfikat – Praktyk Biofeedback HRV

Doświadczenie:
• Psycholog pracująca  z dziećmi i młodzieżą w instytucjach oświatowych (Zespół Szkół, Fundacja)
• Psycholog sportowy dla dzieci i młodzieży, współpraca  z akademiami i profesjonalnymi drużynami sportowymi
• Prowadząca treningów umiejętności miękkich dla młodych sportowców, wsparcia i trening motywacyjny

mgr Justyna Fiołek

PSYCHOLOG

 Psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta.

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest to terapia krótkoterminowa, zorientowana na dokonywanie oczekiwanych zmian, wypływających z potrzeb Klienta. Wspiera osoby, które doświadczają trudności, są w kryzysie. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, prowadzi także konsultacje dla rodziców. Jej misją jest widzieć kompetentnych, pewnych siebie i zadowolonych opiekunów. W swojej pracy kieruje się dobrem pacjenta/klienta w poszanowaniu kodeksu etycznego psychologa, nieustanie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe oraz poddaje się stałej superrewizji.

Posiadane kwalifikacje:
• 5-letnie studia magisterskie, psychologia (UMCS w Lublinie)
• Absolwentka  Kursu Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopień)
•  Absolwentka  Kursu Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (II stopień)                                                                                      

Doświadczenie:
• Psycholog pracująca  z dziećmi i młodzieżą w instytucjach oświatowych 
• Psycholog dziecięcy – praca w przedszkolu                                                    • Praktyki w Ośrodku Leczenia Uzależnień